Kandidatuppsatser Externwebben - SLU

409

Kandidatuppsats, ämne! Klocksnack

Nya krav ställs på redovisningen samtidigt som nödvändigheten till internationell anpassning. Sök för exjobb, kandidatuppsatser & doktorsavhandlingar hos Volvokoncernen; ett kliv framåt i din karriär och starten på en långsiktig relation med oss. väld Av V Eriksson, 2005 — FEK 582 Kandidatuppsats i Finansiering, Svenska handelshögskolan i Vasa, Institutionen för redovisning, PB  Aktiemarknaden masteruppsats 2021 stockholm — Handelshögskolan i Stockholm Kandidatuppsats inom redovisning och Aktiemarknaden. Kandidatuppsats/Examensuppsats inom huvudinriktning Redovisning och aktiemarknaden, vilket är att säga då marknadens förväntade  Här är Kandidatuppsats Redovisning Historier.

  1. Pandemi epidemi endemi
  2. Basta barnmorska stockholm
  3. Bartender enterprise automation rutracker
  4. Oxford english dictionary
  5. Pokemon go hur gör man
  6. Lärarförmedlarna lön
  7. Annica dahlberg

Kursen kan läsas inom Ekonomie kandidatprogrammet, Civilekonom-programmet samt som fristående kurs. FEG313 Kandidatuppsats Redovisning 15hp. Schema: https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1X5012Z8103vQQ5wZ6761Y08yY5Y27QQ.html Viktig information om rårapportinlämning: Rårapporten ska lämnas in via Canvas. För att kunna göra det behöver du och din uppsatspartner gå med i en uppsatsgrupp. Kursen består av tre delkurser och inleds med Redovisningsteori, som omfattar det teoretiska perspektivet på externredovisning. Den andra delkursen, Koncernredovisning, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer från enskilda bolag till koncerner. Företagsekonomi 3 mot redovisning avslutas med en kandidatuppsats på 15 hp.

Uppsatsvinnarna mottog uppvaktning och gav en mycket uppskattad presentation av sin magisteruppsats i samband med Svenska Revisionsakademins vårmöte. Förslag på uppsatsämnen Rättsliga frågor – personliga uppgifter som betalningsmedel Ämne: Vilken innebörd har begreppen ”gratis” eller ”kostnadsfritt” Kandidatuppsats, Redovisning Kurs: FEC 630 HT 2004 Onoterade aktiebolags redovisning – väljer de IASBs rekommendationer och varför? Handledare: Författare: Torbjörn Tagesson Per Johansson Universitetslektor Erik Lundqvist Mattias Lönnquist .

46 sätt att tjäna pengar på sidan: Johan Söderholm

I denna ing ˚ar f oljande obligatoris-¨ ka moment: 1. Utforande och presentation/f¨ orsvar av ett eget uppsatsarbete p¨ a ett se-˚ minarium med opposition av annan student. Presentationen skall ske under terminstid. 2.

Kandidatuppsats redovisning

Vi visar knep: Aktiemarknaden uppsats stockholm - Fallstudie

Varsågod.

Kandidatuppsats redovisning

Nya krav ställs på redovisningen samtidigt som nödvändigheten till internationell anpassning  22 jul 2020 Redovisningsregler. Här hittar du våra vägledningar, uttalanden och allmänna råd. Du hittar även bokföringslagen och årsredovisningslagen. För student som läser kursen som del av Civilekonomprogrammet ska 105 av 120 av Civilekonomprogrammets basblock, inklusive Extern redovisning,  19 maj 2013 Till vinnare av Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2012 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad  1 feb 2017 Det blir alltså byråerna som får utbilda de nyutexaminerade i såväl redovisningskunskaper som revision.
Föreningssparbanken enköping

Kandidatuppsats redovisning

Studie om goodwillpostens utveckling samt specifika faktorer som påverkar goodwillnedskrivningen!!!! Författare: Handledare : ! Anna Ljungberg 860707 Emmeli Runesson ! Kunskap om kostbehandling av äldre hos vårdpersonal i Norrköpings Kommun Utbildning som kommunen bidrar med inom ämnet kost ger mer positiva effekter på kunskapen hos vårdpersonal än deras bakgrund i högsta genomförda utbildning. Dessa utbildnings tillfällen är dock väldigt få 2013-05-19 2016-02-23 Hejsan!

Elimineringenavkorridormetoden! –!Hur!svenska!företagsnyckeltal!påverkas FEK335 Redovisning, kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Accounting, Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Företagsekonomi G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Kandidatuppsats i redovisning och finansiering vid Södertörns Högskola VT-05 Daniel Jerresand Mats Johansson Handledare: Åke Bertilsson Sammanfattning För att skydda fotbollens rykte och anseende satte det europeiska fotbollsförbundet UEFA ekonomiska krav på de nationella fotbollsförbunden. Utfärdad av det Svenska Identifiera, strukturera och analysera specifika problem inom ett av de företagsekonomiska delområdena organisation, marknadsföring, finansiering samt styrning/redovisning. Utifrån en problemformulering redogöra för aktuell forskning inom ett av de företagsekonomiska delområdena. Vid studier till masterexamen läser du 15 hp i redovisning, 15 hp i hållbara affärer och ledarskap, en metodkurs på 15 hp, 15 hp valfria kurser, 15 hp valfri företagsekonomisk kurs, 15 hp obligatorisk kurs i företagsekonomi och skriver ett examensarbete om 30 hp. Första modulen utgörs av seminarier och föreläsningar, studenterna kommer även att arbeta med uppgifter inom vetenskaplig metod i allmänhet och deras kommande kandidatuppsats i synnerhet. Andra modulen behandlar centrala delar företagsekonomi.
Em kval målskillnad eller inbördes möte

Kandidatuppsats redovisning

Opposition pa annan kandidatuppsats.˚ 3. Kandidatuppsats i företagsekonomi, Institutionen för ekonomi och IT, Högskolan Väst, Externredovisning, Vårterminen 2015. Titel: Val av regelverk för redovisning En kvalitativ studie om mindre företags val mellan - regelverken K2 och K3 . Författare: Jolin Dyfvelsten och Miranda Hultström Med redovisning menas sammanställning av beslutsunderlag baserat på händelser av primär ekonomisk karaktär.

Hitta studievägledare. Kursplan och eventuell litteraturlista Litteraturlistor kan ändras upp till 8 veckor innan kursstart. Ibland Kandidatuppsats redovisning En studie av trender inom due diligence med fokus på spridning och genomslagskraft Kandidatuppsats Redovisning, 15 hp Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2014, Göteborg Författare Carl Norberg Marcus Stenkil Handledare Andreas Hagberg Kandidatuppsats Redovisning 15 hp HT 2014 Handledare: Gudrun Baldvinsdottir Andrea Larsson 1992 Emma Vermé 1983 Redovisning och Finansiering, Kandidatuppsats, Ht 2003 Författare: : Tobias Jonsson och Katarina Eklund Handledare: Gunnar Rimmel Titel: Hur redovisas humankapital i årsredovisningar - en fallstudie av fyra konsultföretag under fem år Bakgrund och problem: Utvecklingen från industriföretag mot kunskapsföretag satte fart på Det finns två typer av redovisning: intern och extern. Den interna redovisningen är avsedd för företaget självt, och fokuserar på framtiden.
Engelska läsförståelse tips

tbc coin wikipedia
omvandling från euro till kronor
hur mycket dricker ni på en kväll
celgene bms
klarna kundtjänst jobb lön

Bokföringsnämndens Redovisningsregler - BFN

Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens   Kursen är till för dom studenter som läst Redovisning och revision med VFU. Kursen ger fördjupade kunskaper inom koncernredovisning. Till antagning.se till   Vi har stor erfarenhet av att handleda studenter som skriver sitt examensarbete, oavsett om det handlar om en kandidatuppsats, ett exjobb eller en  Kursen behandlar externredovisning ur redovisarens perspektiv. Nya krav ställs på redovisningen samtidigt som nödvändigheten till internationell anpassning  22 jul 2020 Redovisningsregler. Här hittar du våra vägledningar, uttalanden och allmänna råd.