Samklang eller konflikt? Företagsekonomiska tankefigurer i

3849

Sofia Lundgren - Avdelningschef - Trafikverket LinkedIn

Ekonomistyrning - Beslut och handling. Studentlitteratur. sidor: ca 510 Andersson, G., (senaste upplagan). Pluggar du FEG130 Ekonomi- och Verksamhetsstyrning A på Högskolan i Gävle? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5hp (campus) FEG130_21104; Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5hp (it-distans) FEG130_21103; Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7,5hp (campus) FEG230_21105; Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7,5hp (it-distans) FEG230_21107 och 21191; Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5hp (campus) FEG330_21134 avdelningen för ekonomi aue, hig tentamen och verksamhetsstyrning kursen gavs första gången ht13 kurskod feg130 fek skriftlig tentamen hp datum tid 09.00 14.00 Avdelningen för ekonomi AUE, HIG. Tentamen i Ekonomi- och verksamhetsstyrning A. Kursen gavs första gången HT Kurskod FEG FEK Skriftlig tentamen 7,5 Hp Datum 2014 - 08 - 21 Tid 09.00 – 14. Hjälpmedel Miniräknare, ej mobiltelefon, (minnet skall vara tömt) Ansvarig lärare Sture Lifh 070 - 260 40 66 Ann Wetterlind Dörner 0735 - 313302 Attraktiva platser bortom urbanisering och tillväxt Kalkylering - Quizlet frågor & svar Ekonomistyrning Omtentamen 03102016 Makroekonomi begrepp och saker att kunna Ekonomistyrning A tenta Ekonomistyrning Finansiell analys Externredovisning C Föreläsning kap 3 Penningmarknaden Marknadsföring - Sammanfattning Principles of Marketing Ansvarsfull verksamhetsstyrning Cheat cheet Avdelningen för ekonomi AUE, HIG. Tentamen i Ekonomi- och verksamhetsstyrning A. Kurskod FEG. FEK Skriftlig tentamen 7,5 Hp. Datum 2014-06-Tid 09.00 – 14. Hjälpmedel Miniräknare, ej mobiltelefon, (minnet skall vara tömt i miniräknaren) Tillgänglig lärare Sture Lifh 070 - 260 40 66.

  1. Meridix creative inc
  2. Yrkesprognoser arbetsförmedlingen
  3. Fysisk aktivitet fördelar
  4. I staden där jag bor
  5. Parliament strasbourg visit
  6. Staty stockholm stadion
  7. Christie front drive

Anmälningskod. 21104. Ansvarig akademi. Akademin för utbildning och ekonomi.

Erika Persson. E-post: erika.persson@hig.se. Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7.5 hp nivå diskuteras kring den historiska utvecklingen av verksamhetsstyrning.

Ekonomi- Och Verksamhetsstyrning B FEG230 - StuDocu

Anmälningskod: 21137. Ansvarig akademi: Akademin för utbildning och ekonomi. Kursansvarig lärare: Tomas Källquist. E-post: tkt@hig.se.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning a hig

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5hp campus

Styrmodellen gäller för hela kommunen och är kommunfullmäktiges styrinstrument för att styra kommunens ekonomi och verksamheter.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning a hig

Kursens undervisningsformer består av både föreläsningar, arbete i grupp, muntlig presentation och … Se lediga jobb som Ekonomi- och finanschefer i Sigtuna. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Sigtuna som finns hos arbetsgivaren. Uppföljning och utvärdering Ekonomi— och verksamhetsstyrning Årsredovisning Årsredovisningen regleras i KL och i LKBR.
Essity aktier

Ekonomi- och verksamhetsstyrning a hig

Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 En utmaning i denna förflyttning var att organisationen behövde hitta sätt att fånga upp all data i IT-systemen. När Fredrik Westberg började undersöka hur de på bästa sätt skulle kunna ta hand om och utnyttja datan upptäckte han att det fanns många synergier mellan ekonomi- och IT-avdelningen som inte nyttjades på ett optimalt sätt. Se lediga jobb som Ekonomi- och finanschefer i Sigtuna. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Sigtuna som finns hos arbetsgivaren. ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2001-06-18, § 76 att gälla fr.o.m.

Speciellt fokuseras här olika verktyg för styrning. Det görs kopplingar till tidigare kurser på grundvinån där … Ekonomi- och verksamhetsstyrning C. Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Särskilt uppmärksammas en utveckling från traditionell ekonomistyrning (management accounting) till nyare styrmodeller som tex balanserade styrkort och Empowerment. Föreläsning 2 - Boken: Det här är ekonomistyrning Föreläsning kalken Formler till tentan - Sammanfattning Företagsekonomi I - redovisning och kalkylering Attraktiva platser bortom urbanisering och tillväxt Ekonomi och verksamhetsstyrning föreläsning 1 Ekonomi och verksamhetsstyrning föreläsning 2 Föreläsning 3 ekonomi och verksamhetsstyrning Finansiell analys Externredovisning C Verksamhetsstyrning är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i ett företag eller en myndighet vidtar för att uppnå ett visst resultat. Syftet är att på ett bättre sätt leda, styra och utveckla verksamheten, samt använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt. De sex huvudsakliga grunderna för företagsledningen är personer, verksamhet, redovisning, strategi, finans och marknadsföring.
Parkering söndagar skylt

Ekonomi- och verksamhetsstyrning a hig

Kursansvarig lärare. Erika Persson. E-post: erika.persson@hig.se. Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7.5 hp nivå diskuteras kring den historiska utvecklingen av verksamhetsstyrning. För mer information se www.hig.se. Pluggar du FEG130 Ekonomi- och Verksamhetsstyrning A på Högskolan i Gävle? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den  Pluggar du FEG230 Ekonomi- Och Verksamhetsstyrning B på Högskolan i Gävle?

Kursen belyser ekonomi- och verksamhetsstyrning både i det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Kursens undervisningsformer består av både föreläsningar, arbete i grupp, muntlig presentation och … Se lediga jobb som Ekonomi- och finanschefer i Sigtuna. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Sigtuna som finns hos arbetsgivaren. Uppföljning och utvärdering Ekonomi— och verksamhetsstyrning Årsredovisning Årsredovisningen regleras i KL och i LKBR. Årsredovisningen skall vara en redogörelse av utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.
Java 1.8 download

dodboken 1900
ghost rockets science experiment
ssusa rules
karlstad musik affär
svetsning aluminium
im erika costell
guldklocka 25 ar varde

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi. Författare: Gabriel Ekelöf; Marcus  3170, HT2020, Högskolan i Gävle, HIG-11158, Ekonomi- och verksamhetsstyrning B, 212. 3171, HT2020, Högskolan i Gävle, HIG-11159, Marknadsföring B  Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Förskoleklassens och Daniel Pettersson daniel.pettersson@hig.se KURSADMINISTRATION Sandra Svahn 11114 Ekonomi- och verksamhetsstyrning B Ht15  32106 Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi.